Design a site like this with WordPress.com
Get started

[BXH] Danh sách 50 bộ đam mỹ có điểm tích lũy cao trong nửa cuối năm 2021 trên Tấn Giang

Mô tả: Danh sách này tổng hợp những bộ đam mỹ được bắt đầu viết trong khoảng thời gian sáu tháng cuối năm 2021 trên Tấn Giang, có bộ đã kết thúc và có bộ tác giả vẫn đang viết, bộ nào mình tìm được link edit sẽ được gắn link (chuyển màu), một số tên truyện do mình tạm dịch.

1. Ba trăm năm vắng bóng thượng tiên – Mộc Tô Lý
Điểm tích lũy: 16,034,340,864
Thể loại: tiên hiệp tu chân, tương ái tương sát, ngọt văn
Tình trạng: đang viết (bắt đầu viết ngày 30/11/2021)

2. Tam phục – Vu Triết
Điểm tích lũy: 11,763,205,120
Thể loại: hiện đại, vườn trường
Số chương: 153

3. Đường giữa toàn năng – Điệp Chi Linh
Điểm tích lũy: 11,132,029,952
Thể loại: hiện đại, trò chơi trực tuyến, sảng văn
Số chương: 227

4. Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng – Tang Ốc
Điểm tích lũy: 9,402,322,944
Thể loại: hiện đại, vô hạn lưu, thăng cấp lưu, sảng văn
Tình trạng: đang viết (bắt đầu viết ngày 07/11/2021)

5. Tại sao nhóm nam chủ đều dùng loại ánh mắt này nhìn tôi – Công Tử Vu Ca
Điểm tích lũy: 6,134,417,408
Thể loại: hiện đại, giới giải trí, xuyên sách, sảng văn
Số chương: 214

6. Ba lần gả cho ỉn lười – Bỉ Tạp Bỉ
Điểm tích lũy: 5,840,646,656
Thể loại: hoán đổi linh hồn, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, xuyên sách
Số chương: 140

7. Thiên lệch sống sót – Trĩ Sở
Điểm tích lũy: 5,211,819,520
Thể loại: tương lai giả tưởng, tình hữu độc chung, vô hạn hưu
Số chương: 170

8. Mày thử trốn nữa xem – Kim Nhàn
Điểm tích lũy: 4,904,565,760
Thể loại: hiện đại, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, ngọt văn, vườn trường
Số chương: 81

9. Thiên lôi có thể có ý xấu gì chứ – Xuân Phong Dao
Điểm tích lũy: 4,500,522,496
Thể loại: vả mặt, sảng văn, thăng cấp lưu
Số chương: 122

10. Góc nhìn thứ tư – Mạc Thần Hoan
Điểm tích lũy: 4,386,382,848
Thể loại: khoa học viễn tưởng, sảng văn, thăng cấp lưu
Tình trạng: đang viết (bắt đầu viết ngày 10/11/2021)

11. Trở lại thời tiên tôn còn niên thiếu – Thiếp Tại Sơn Dương
Điểm tích lũy: 4,089,835,776
Thể loại: tiên hiệp tu chân, ngọt văn, xuyên sách
Số chương: 127

12. Cửu thiên tuế – Tú Sinh
Điểm tích lũy: 4,072,507,392
Thể loại: trùng sinh, ngọt văn, sảng văn
Số chương: 151

13. Tôi là bình hoa trong thế giới vô hạn – Điềm Họa Phảng
Điểm tích lũy: 3,963,186,432
Thể loại: tương lai giả tưởng, tình hữu độc chung, khủng bố, vô hạn lưu, hệ thống
Tình trạng: đang viết (bắt đầu viết ngày 19/9/2021)

14. Vai chính này tôi không đảm đương nổi – Đống Cảm Siêu Nhân
Điểm tích lũy: 3,800,622,080
Thể loại: hiện đại, hệ thống, xuyên sách
Số chương: 157

15. Có thể uống một chén không – Vọng Nha
Điểm tích lũy: 3,685,463,808
Thể loại: cung đình hầu tước, xuyên không, trùng sinh, xuyên sách
Số chương: 169

16. Tôi thực sự đâu muốn kết hôn hợp đồng với cá mập thương trường – Tam Thiên Phong Tuyết
Điểm tích lũy: 3,542,823,680
Thể loại: hiện đại, hào môn thế gia, giới giải trí, cưới trước yêu sau, ngọt văn
Số chương: 106

17. Học thần ngồi cùng bàn luôn câu tôi – Kiến Quy Chu
Điểm tích lũy: 3,361,995,776
Thể loại: hiện đại, trùng sinh, ngọt văn, vườn trường
Số chương: 116 (bản qt)

18. Hắn và nó – Liên Hạc Phu Nhân
Điểm tích lũy: 3,286,079,232
Thể loại: tương lai giả tưởng, tình hữu đọc chung, dị thế đại lục, xuyên không, ngọt văn
Tình trạng: đang viết (bắt đầu viết ngày 25/11/2021) (bản qt)

19. Thủ phụ ở rể nhà phu lang – Lộ Quy Đồ
Điểm tích lũy: 3,278,629,632
Thể loại: sinh con, xuyên không, chủng điền, nhà nghèo
Tình trạng: đang viết (bắt đầu viết ngày 3/11/2021) (bản qt)

20. Thiên tài công lược luận – Lý Ôn Tửu
Điểm tích lũy: 3,172,030,976 
Thể loại: tương lai giả tưởng, trò chơi trực tuyến, ngọt văn, sảng văn
Số chương: 214 (bản qt)

21. Những năm tôi dùng ‘phi nhân loại’ làm diễn viên – Thanh Sắc Vũ Dực
Điểm tích lũy: 3,063,463,680
Thể loại: hiện đại, giới giải trí, duyên trời tác hợp
Số chương: 159

22. Tôi khóc rồi, xạo đấy – Diễm Quy Khang
Điểm tích lũy: 2,937,983,232
Thể loại: hiện đại, không gian ảo tưởng, xuyên sách, vả mặt, sảng văn
Số chương: 100

23. Tôi vẫn có thể cẩu – Hữu Điểm Khốn
Điểm tích lũy: 2,705,399,040
Thể loại: tương lai giả tưởng, cung đình hầu tước, trùng sinh, cơ giáp, tinh tế
Tình trạng: đang viết (bắt đầu viết ngày 8/11/2021) (bản qt)

24. Nợ phong lưu – Thụy Mang
Điểm tích lũy: 2,696,370,688
Thể loại: cổ đại, thiên chi kiêu tử, tiên hiệp tu chân, ngọt văn, manh sủng
Số chương: 96

25. Cậu ấy rất giỏi – Thiếu Dư
Điểm tích lũy: 2,666,779,392
Thể loại: tương lai giả tưởng, ảo tưởng không gian, ngọt văn, đại mạo hiểm, manh sủng
Số chương: 72 (bản qt)

26. Ngốc à? Ông biết biến thân! – Đả Cương Thi
Điểm tích lũy: 2,635,200,256
Thể loại: tương lai giả tưởng, tình hữu độc chung, tận thế, vô hạn lưu, sảng văn
Số chương: 214 (bản qt)

27. Đạo diễn phim huyền nghi – Vọng Nha
Điểm tích lũy: 2,635,173,376
Thể loại: hiện đại, linh dị thần quái, vô hạn lưu, hệ thống, trinh thám
Số chương: 133 (bản qt)

28. Tiến hành cứu vớt vai ác bi thảm – Điêu Bảo Bảo
Điểm tích lũy: 2,625,314,816 
Thể loại: tương lai giả tưởng, vả mặt, hệ thống, xuyên không, xuyên nhanh
Tình trạng: đang viết (bắt đầu viết ngày 12/9/2021) (bản qt)

29. Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tôn – Nhất Tùng Âm
Điểm tích lũy: 2,590,811,392
Thể loại: tình hữu độc chung, tiêp hiệp tu chân, trùng sinh
Số chương: 127

30. Sau khi đại lão max cấp vào nhầm trò chơi vô hạn – Mục Bạch
Điểm tích lũy: 2,548,837,632 
Thể loại: tương lai giả tưởng, vô hạn lưu, xuyên nhanh, sảng văn
Tình trạng: đang viết (bắt đầu viết ngày 16/9/2021) (bản qt)

31. Tiểu Vương sát vách – Dịch Nhân Bắc
Điểm tích lũy: 2,542,475,776 
Thể loại: hiện đại, ma huyễn kỳ ảo, trùng sinh, trò chơi trực tuyến, sảng văn
Tình trạng: đang viết (bắt đầu viết ngày 27/11/2021) (bản qt)

32. Ta làm công chúa ở cổ đại – Kim Qua Vạn Lí
Điểm tích lũy: 2,530,500,096 
Thể loại: lịch sử giả tưởng, cung đình hầu tước, xuyên không, thanh mai trúc mã, ngọt văn
Tình trạng: đang viết (bắt đầu viết ngày 5/10/2021) (bản qt)

33. Đừng quản chuyện của tui – Lâm Thất Niên
Điểm tích lũy: 2,515,479,040 
Thể loại: hiện đại, vườn trường, tình hữu độc chung, ngọt văn
Số chương: 99

34. Chàng nhập bạch trú – Dẫn Lộ Tinh
Điểm tích lũy: 2,463,272,192 
Thể loại: hiện đại, ảo tưởng không gian, linh dị thần quái, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành
Số chương: 89

35. Tôi làm cha vai ác – Lâm Áng Tư
Điểm tích lũy: 2,439,444,480 
Thể loại: hiện đại, giới giải trí, hào môn thế gia, ngọt văn, xuyên sách
Số chương: 343

36. Ta, đệ đệ Trụ Vương, lôi kéo đạo tổ gây dựng sự nghiệp – Vân Tiêu YX
Điểm tích lũy: 2,362,660,864 
Thể loại: lịch sử giả tưởng, phái sinh, hồng hoang, sảng văn
Số chương: 211 (bản qt)

37. Đích thị là yêu quái – Ngữ Tiếu Lan San
Điểm tích lũy: 2,349,165,312 
Thể loại: hiện đại, huyền huyễn phương đông, ngọt văn
Số chương: 68

38. Sau khi mất trí nhớ nhận nhầm ông xã – Tiểu Văn Đán
Điểm tích lũy: 2,344,824,320 
Thể loại: hiện đại, hoan hỉ oan gia, gương vỡ lại lành, giới giả trí, ngọt văn
Số chương: 81 (bản qt)

39. Cấm phạm quy – Lữ Thiên Dật
Điểm tích lũy: 2,268,826,624 
Thể loại: hiện đại, ảo tưởng không gian, biên duyên luyến ca, ngọt văn
Số chương: 54

40. Bác sĩ Giang mang thai con của đối thủ – Hồ Lô Tương
Điểm tích lũy: 2,240,393,472 
Thể loại: hiện đại, sinh con, nghiệp giới tinh anh, ngọt văn
Số chương: 96 (bản qt)

41. Sau khi thừa kế tài sản trăm triệu, người chồng giàu có đã trở lại – Công Tử Tầm Hoan
Điểm tích lũy: 2,190,338,304 
Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, hào môn thế gia, xuyên sách, sảng văn
Số chương: 277 (bản qt)

42. Câu cá một mình – Vụ Thập
Điểm tích lũy: 2,185,331,968 
Thể loại: cổ đại, cung đình hầu tước, ngọt văn, triều đường chi thượng, manh sủng
Số chương: 149 (bản qt)

43. Để tôi tra! – Thụy Mang
Điểm tích lũy: 2,144,505,472 
Thể loại: hiện đại, hào môn thế gia, gương vỡ lại lành, thiên chi kiêu tử, ngọt văn
Số chương: 66 (bản qt)

44. Mãnh chiếp ngao ngao ~ Chiếp! – Phong Nhập Tùng Thử
Điểm tích lũy: 2,073,415,936 
Thể loại: tương lai giả tưởng, tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, xuyên sách, manh sủng
Số chương: 137 (bản qt)

45. Pháp y tuyệt mệnh – Thanh Vận Tiểu Thi
Điểm tích lũy: 2,073,105,792 
Thể loại: hiện đại, trinh thám, chế phục tình duyên, sảng văn
Số chương: 162

46. Ma vương tháo sừng nhỏ của mình xuống – Vũ Manh
Điểm tích lũy: 2,070,389,888 
Thể loại: tương lai giả tưởng, hoan hỉ oan gia, ngọt văn, huyền huyễn phương tây
Tình trạng: đang viết (bắt đầu viết ngày 23/11/2021) (bản qt)

47. Sư tôn có thể công một lần không – Thanh Sắc Vũ Dực
Điểm tích lũy: 2,004,086,016 
Thể loại: lịch sử giả tưởng, tình hữu độc chung
Số chương: 70 (bản qt)

48. Vũ khí hình người – Húy Tật
Điểm tích lũy: 1,980,701,184 
Thể loại: tương lai giả tưởng, linh dị thần quái, vô hạn lưu, sảng văn
Tình trạng: đang viết (bắt đầu viết ngày 4/11/2021)

49. Lãm sơn tuyết – Ngô Cửu Điện
Điểm tích lũy: 1,978,013,440 
Thể loại: lịch sử giả tưởng, duyên trời tác hợp ngọt văn, huyền huyễn phương đông, sử thi kỳ huyễn
Số chương: 103 (bản qt)

50. Hai O trao đổi nhân sinh! – Yến Dạ Lý
Điểm tích lũy: 1,925,640,960
Thể loại: tương lai giả tưởng, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, xuyên không, ngọt văn
Tình trạng: đang viết (bắt đầu viết ngày 15/12/2021) (bản qt)

– Người lập danh sách: Andy –
Nguồn: jjwxc


Advertisement

6 thoughts on “[BXH] Danh sách 50 bộ đam mỹ có điểm tích lũy cao trong nửa cuối năm 2021 trên Tấn Giang

 1. Truyện Tàu chỉ toàn edit, không có truyện dịch hả các bác? Là người dịch đó, không phải máy dịch rồi edit lại á.

  Like

  1. Có nhiều chứ bạn, Muối, Yu Yin, Faye, Red ed De, Ếch Kỳ Diệu, Roses, Mèo Ngủ Nướng, Meumoon, Yển… nhiều mà, chủ yếu là cũng có kha khá nhà dịch được nhưng thích dùng QT cho nhanh nên họ khiêm tốn để edit, nhìn chung thì thấy số lượng nhà edit chiếm nhiều hơn nhưng không phải không có dịch (ngay bộ số 2 Tam phục của Vu Triết cũng là dịch đó).

   Liked by 1 person

 2. Bộ số 16 tui thấy có nhà này dịch nè, mà lâu quá chưa thấy chương mới luôn https://ductienductu.wordpress.com/toi-thuc-su-dau-muon-ket-hon-hop-dong-voi-ca-map-thuong-truong-tam-thien-phong-tuyet/

  Liked by 1 person

  1. Cảm ơn b nhé, để mình thêm vào. Chương mới nhất up từ tháng 11 năm ngoái, nếu bạn ấy bận ôn thi thì cũng có thể tạm gác đó chứ ko drop đâu.

   Like

 3. Tui vừa tìm thấy bộ “Binh khí hình người” có nhà MemoryLand edit rồi á, đang chạy theo tác giả luôn ấy https://mienkyuc0603.wordpress.com/2022/03/03/vu-khi-hinh-nguoi/

  Liked by 1 person

  1. ui đúng bộ này rồi, cảm ơn b nhé <3

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close